Julebasar på Sagvåg Bedehus

Laurdag 9. desember

I år blir det to møter i forbindelse med Julebasaren!
Du kan så klart ta turen på begge møta!

Ingfrid Byrkja Hystad skal ha andakt på begge møta.

Har du ein gevinst?

Vi har behov for fleire gevinstar!

Vil du hjelpe oss?

Du kan levere gevinstar fredag 8.12 frå kl 17-19.

Kl. 11.00 – Familiemøte

Barnekoret Levande Lys deltek. Andakt, servering og åresal.

Kl. 17.00 – Julebasar

Andakt, servering, åresal og trekking av hovudlotteri.

LagreLagre