Bønemøte

Stort sett kvar torsdag kl. 19.30 er det Bønemøte.
(Dersom det ikkje er andre møter på huset)