Torsdagsope

Anna kvar torsdag frå  18.00-19.30
For 5.-7. klasse

Me har ulike aktivitetar, ein andakt og mykje moro saman!

Kjekt om du kjem!!

Programmet for våren ser slik ut:

Torsdag 19. januar. Pizzakveld
Torsdag 2. februar. Kode-B
Torsdag 16. februar. Kode- B

Torsdag 16. mars. Bad taste party
Torsdag 30. mars. Film og popcorn
Torsdag 27. april. Uteleik
Torsdag 11. mai. Sommaravslutning

Leiarane på Torsdagsope er:
Tormod Stautland, Anne Elisabeth Trevland
og Gunvor Lie Andersland.

Kontigenten for dette halvåret er kr. 50,-