Barnekoret Jubal

Når:
Øving frå 17.30-18.15, annakvar måndag (oddetalsvekene).

Målgruppa:
Born får 5 år og oppover.

Silje Helen Fyllingen er leiarar for koret.

Medlemskontingent: 50,- i halvåret.

Ta gjerne kontakt med Silje om du lurer på noko.
Tlf: 456 11 480

Vi syng, leikar og høyrer ei historie frå Bibelen.

Sanger vi bruker: