Søndagsmøte 4.mars

Søndag 4.mars kl.19:30.

Tale ved Herdis Heimdal frå Kristen Muslimmisjon.

Tema: «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Velkommen

Sunnhordlandsaksjonen for misjon

Søndag 18. februar

Misjon er ikke gått ut på dato.

Derfor blir det møte i Sagvåg bedehus søndag 18. februar kl 19.30 for Sunnhordlandsaksjonen for misjon 2018 – NMS i Frankrike.

Gunnvald Bjotveit skal tale. «Lovsangsbrørne» deltar.

Informasjon og kollekt.