Søndagsmøte – Tale ved Aksel Ingvard Johannessen frå IMS.

Søndag 17.september kl.19:30

Søndagsmøte. Tale ved Aksel Ingvard Johannessen frå IMS.

Tema: Heilaggjering

Velkommen