Open medarbeidersamling 5 september kl 1900

Blir du med på medarbeidersamling?

Styret på bedehuset ynskjer å invitera til ei open medarbeidersamling denne kvelden. Me ynskjer at alle som tar del i eit eller anna arbeid knytt til huset hjertelig velkomne. Me tenker at samling skal vere for deg som står på vaskelista, er med i ulike komitearbeid, stiller på dugnad, hjelper på kjøkkenet, ber stolar, er med som fast leiar i eit av laga eller kanskje berre har lyst til delta denne kvelden.

Me håpar du har lyst til å vere med denne kvelden og me vil by på noko å bita i, samtale om arbeid og i tillegg vil Ingfrid Byrkja Hystad frå IMS delta og fortella om Awana.

Awana er ei leiarverktøy som ImF har tatt i bruk.

Ynskjer deg velkommen på medarbeidersamling!