Torsdagssamling

Stort sett kvar torsdag kl. 19.30 er det
samling med bønn.

Alle er velkomne!

Fyrste torsdag i kvar månad er det nattverd.