Torsdagsope

Anna kvar torsdag frå  18.00-19.30
For 5.-7. klasse

Me har ulike aktivitetar, ein andakt og mykje moro saman!

Kjekt om du kjem!!

Programmet for våren ser slik ut:

  • Torsdag 18. januar. Pizzakveld
  • Torsdag 1. februar. Kode-B
  • Torsdag 15. februar. Kode- B
  • Torsdag 1. mars. Film og popcorn
  • Torsdag 15. mars. Bad taste party
  • Torsdag 12. april. Uteleik
  • Torsdag 26. april. Sommaravslutning

Leiarane på Torsdagsope er:
Tormod Stautland, Randi Matre
og Gunvor Lie Andersland.

Kontigenten for dette halvåret er kr. 50,-