Torsdagsope

Anna kvar torsdag frå  18.00-19.30
For 5.-7. klasse

Me har ulike aktivitetar, ein andakt og mykje moro saman!

Kjekt om du kjem!!

Leiarane på Torsdagsope er:
Tormod Stautland, Randi Matre
og Gunvor Lie Andersland.

Kontigenten for dette halvåret er kr. 50,-