Møtekalender

MØTER VÅREN 2021

7.mars – Årsmøte
14.mars – Eirik Stensland/IMS
21.mars – Ola Malvin Lomheim/IMS
11.april – Gideon
18.april – Anne Lise Søvde Valle/Israelsmisjonen
25.april – GodtNytt

Me fylgjer smittevernreglane for alle våre samlingar.
Vær frisk ved deltaking og ta vare på kvarande.

Sjå sagvagbedehus.no og Facebook for oppstart av andre aktivitetar.