Møtekalender

MØTER HAUSTEN 2021


4.des – Julebasar -Julebasaren 4. desember vert dessverre avlyst grunna coronasituasjonen. Hovudtrekkinga vert gjennomført av komiteen. Vinnarane vert kontakta, sjå trekkingslista i Sunnhordland.
29.des – Juletrefest
23.jan – Årsmøte

Me fylgjer smittevernreglane for alle våre samlingar.
Vær frisk ved deltaking og ta vare på kvarande.

Sjå sagvagbedehus.no og Facebook for oppstart av andre aktivitetar.