Møtekalender

MØTER HAUSTEN 2019

8.september – Semesterstart Eirik Stensland/IMS
15.september – Henry Nygård/Israelsmisjonen
21.september – Broder Yun/Leirvik bedehus
27.-28.september – KRAFT/IMS Leirvik bedehus
10.-13.oktober – PitStop/Leirvik bedehus
20.oktober – Håkon C Hartvedt/IMS
27.oktober – Herdis Heimdal/Kristen Muslimmisjon
3.november – GodtNytt
10.november – Sunnhordlandsmusikken
17.november – Håkon C Hartvedt/IMS
7.desember – Julebasar
29.desember – Juletrefest
26.januar – Årsmøte