Møtekalender

Avlyst

Sagvåg Bedehus startar no opp att med bønemøter kvar torsdag.

Fyrste møte vert 21.05.2020.

Smitteverntiltak må fylgjast.

Sjå sagvagbedehus.no og Facebook for oppstart av andre aktivitetar.