Møtekalender

MØTER HAUSTEN 2023

10.sept – Samlingsfest m/Håkon C. Hartvedt/IMS
1.okt – Sokneprest i Nysæter Reidar Ådnanes
5.nov – Bjørn Lauritzen/De Norske Israelsmisjonen
19.nov – Ingebrigt S. Sørfonn/IMS
9.des – Julebasar
14.jan – Andreas Bjerre Nielsen/Den indre Sjømannsmisjon
21.jan – Årsmøte
28.jan – NMS Sunnhordlandsaksjonen

4.februar – Håkon C. Hartvedt/IMS
18.februar – Lars Egil Fredriksen/Lys over Land
10.mars – Håkon C. Hartvedt/IMS
17.mars – Gunnar Ingebrigtsen
7.april – Olav Eikemo/IMS
21.april – Henry Nygård/Den Norske Israelsmisjon

FREDAGSKVELD

16.februar
5.april