Møtekalender

MØTER HAUSTEN 2021

5.sept – Semesterstart m/Eirik Stensland/IMS
19.sept – Herdis Heimdal/Lys over Land
3.okt – GodtNytt
24.okt – Ingebrigt S. Sørfonn/IMS
31.okt – Henriette Vyzantios/Israelsmisjonen
14.nov – Håkon C. Hartveit/IMS
21.nov – Anne Lise Søvde Valle/Israelsmisjonen
4.des – Julebasar
29.des – Juletrefest
23.jan – Årsmøte

Me fylgjer smittevernreglane for alle våre samlingar.
Vær frisk ved deltaking og ta vare på kvarande.

Sjå sagvagbedehus.no og Facebook for oppstart av andre aktivitetar.