Møtekalender

MØTER VÅREN 2023

22.jan – Årsmøte

29.januar – NMS Sunnhordlandsaksjonen
5.februar – Håkon C. Hartvedt/IMS
19.februar – Jørgen Knudsen
12.mars – Marit Hårklau Ådnanes/IMS
19.mars – Kyrkjemiddag i Nysæter kyrkje
26.mars – Håkon C. Hartvedt/IMS
23.april – Lars Egil Fredriksen/Lys over Land
30.april – GodtNytt

Me fylgjer smittevernreglane for alle våre samlingar.
Vær frisk ved deltaking og ta vare på kvarande.

Sjå sagvagbedehus.no og Facebook for oppstart av andre aktivitetar.