Fredagkveld

Av og til har vi  «fredagskveld på Bedehuset»

Ei samling for vaksne frå kl. 20.00

Her tar vi opp ymse tema, har mat og felleskap!

Alle er velkomne til å bli med!