Vi over 60

Vi over 60 er ei samling på bedehuset ein tysdag i månaden.

Frå kl. 11.00

Kontaktperson: Sverre Gjøsæther (Tlf: 53 49 30 04)