B-Kids

B-Kids er for gutar og jenter i  1.-4. klasse
Anna kvar onsdag 17.00-18.30  (oddetalsvekene).

Vi syng i lag, høyrer frå Bibelen og har mange ulike kjekke aktivitetar.

B-Kids er tilslutta Indremisjonen.
Vi har ei frivillig medlemsavgift på 50 kr i halvåret til å dekke utgifter til  dei ulikeaktivitetane

Leiarar:
Lillian Kårbø, Randi og Stig Matre, Solfrid Helland, Elisabeth og Dag Ove Fauskanger.