Årsmøte – 22. januar

Søndag 22. januar er det tid for Årsmøte

Kl. 19.00

Det blir val av styre og samtale om arbeidet.

Viktig sak til årsmøte

Rapport frå Forsamlingsutvalet

Prosessen med forsamlingsutvalet starta med at ei initiativgruppe frå dei ulike bedehusmiljøa på Stord og Fitjar utfordra styra til å samla ressursane til ei stor ny forsamling på Stord. Dette har utgangspunkt i visjonar og draumar enkelte har fått dei siste åra. Årsmøte 2016 ved Sagvåg Indremisjon, Stord Indremisjon og Horneland Indremisjon vedtok å vurdera dette nærare.

Styra ved dei 3 bedehusa oppnemnte fylgjande personar frå kvart av bedehusa til representantar i Forsamlingsutvalet:

Sagvåg Bedehus
Kjetil Fylling (formann)
Dag Ove Fauskanger
Kjetil Harestad

Leirvik Bedehus
Reidar Brevik (formann)
Terje Bjørnevik
Svenn Liodden
Andreas Remen Evensen
Jakob Saghaug (ungdomsrep)

Horneland bedehus
Bernt Arild Gjøvåg (formann)
Torill Aarvik Myhre
Terje Vikestrand
Bjørg Marit Notland (Vara)

Rapporten er no klar, og vi skal diskutere forslaget fra Forsamlingsutvalet på årsmøte.

Derfor er det viktig at alle les rapporten og set seg godt inn i saka.

Forslag til vedtak
Årsmøtet gjev styret mandat til å samarbeida med dei andre indremisjonsforeiningane om å gjennomføra scenario 1, tettare samarbeid, med utgangspunkt i forsamlingsutvalets anbefaling.

Last ned Rapport frå Forsamlingsutvalet her!

Du kan også laste ned en powerpoint presentasjon her

Velkomen til ei viktig samling!

Ps: Enkel servering