Årsmøte for Sagvåg bedehus og Sagvåg Indremisjon

Søndag 27.januar kl.19:00

Andakt ved Kjetil Fyllingen.

Velkomen