Dugnad 2018

Blir du med på dugnad?

Det blir dugnad tirsdag 5. juni til torsdag 7. juni frå kl.17.00.

Flott om du melder frå til Rune om kva dag DU blir med.

Rune: 976 66 819