Møte med Kristen Muslim Misjon

Møte med Kristen Muslim Misjon i Sagvåg Bedehus

25. november.
Kl 19.30

Herdis Heimdal taler om tema «Maria Jesu mor»