Søndagsmøte – Israelsmisjonen

Søndag 16.september

kl.19:30.

Tale ved Henry Nygård frå Israelsmisjonen.

Velkommen!