Søndagsmøte – Reidar Brevik

Søndag 17.mars kl.19:30.

Tale ved Reidar Brevik frå IMS.

Velkommen!