Dugnad på bedehuset

Du er velkommen på dugnad!

Tirsdag 4. juni kl 19.30 og onsdag 5. juni kl 17.00.