Søndagsmøte med Frelsesarmeen Stord

Søndag 5.mai kl.19:30

Tale ved Terje Morsund Koløen og andre frå Frelsesarmeen deltek.

Else Marit Morsund Koløen deltek også.

Velkommen!