Bibeltime – Søndag 14.oktober – Håkon C Hartveit

Håkon C. Hartvedt

kl.19:30.

Tema: “Tid for Gud”

Velkommen!