Søndagsmøte – 28.oktober

Velkommen til møte kl.19:30.

Tale ved Frank Håvik frå Nytt Liv Sunnhordland.

Velkommen!