Søndagsmøte 4.mars

Søndag 4.mars kl.19:30.

Tale ved Herdis Heimdal frå Kristen Muslimmisjon.

Tema: «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Velkommen