Søndagsmøte med Israelsmisjonen 11.mars

Søndag 11.mars kl.19:30

Tale ved Henry Nygård frå Israelsmisjonen.

Tema: Velsigning for alle slekter.

Velkommen