Søndagsmøte – Tale ved Martin Nygård

Søndag 18.mars kl.19:30

Tale ved Martin Nygård frå IMS.

Velkommen