Søndagsmøte med Johannes Olsen

Søndag 17.februar

Kl.19:30.

Tale ved Johannes Olsen frå IMS.

Velkommen!