Temasamling ved Egil Morland frå NLA

Søndag 10.februar kl.18:00
(merk tida!)

Temasamling ved Egil Morland frå NLA.

Tema: Ny religionslov skal opp i Stortinget til våren. Kva ser vi i glasskula?

Velkommen!

Her kan du lytte til talen: