Søndagsmøte med Kristen Muslimmisjon

Søndag 31.mars kl.19:30

Tale og song ved Gudleik og Elsa Himle frå Kristen Muslimmisjon.

Velkommen!