Møte med Israelsmisjonen

Søndag 7. april

kl 19.30

Eldbjørg Terkelsen taler over tema:
Jesus, Peter og meg.

Misjonskollekt.

Vellkommen!