Utedugnad på Bedehuset

 Laurdag 6 april blir det:

  • Grusing av parkeringsplass
  • Rydding i buskas
  • Reinsking av Takrenner
  • Rydding og vasking.

Oppstart: Kl. 10.00

Ta med Graveredskap etc.

Inviter med ein ven!